ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

TOWER TAG
1-4 άτομα
30-60 λεπτά
VR LASER TAG
TIME TRAVEL
2-4 άτομα
60 λεπτά
Difficulty Level
HUXLEY
2-4 άτομα
60 λεπτά
Difficulty Level
DAGGER OF TIME
2-4 άτομα
60 λεπτά
Difficulty Level
ESCAPE THE LOST PYRAMID
2-4 άτομα
50 λεπτά
Difficulty Level
BEYOND MEDUSA’S GATE
2-4 άτομα
60 λεπτά
Difficulty Level