ΑXA AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
About: Μετατροπή αίθουσας συναντήσεων (meeting room) σε θεατρικό παιχνίδι απόδρασης.
Outcome: Στα πλαίσια των πενθήμερων εκδηλώσεων της ΑΧΑ «Live My Day» μετατρέψαμε μια αίθουσα συναντήσεων σε ένα θεατρικό παιχνίδι απόδρασης. Οι συμμετέχοντες υπάλληλοι της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να λύσουν γρίφους σχετικούς με το αντικείμενο της εταιρείας.
90
1 ημέρα
30’'
Μια διαδικασία απόλυτα διαδραστική και διασκεδαστική με στόχο τη βιωματική εκπαίδευση των υπαλλήλων.'